Ćhavorytko

Świetlica integracyjno - środowiskowa dla dzieci i młodzieży

Przy Związku Romów Polskich Oddziale w Gorzowie Wielkopolskim prowadzimy świetlicę Ćhavorytko dla dzieci i młodzieży romsko - polskiej .

Głównym celem działania Świetlicy jest wspieranie lokalnej społeczności w procesie nauczania i wychowywania oraz integracja młodzieży romsko - polskiej. Organizujemy spotkania i zajęcia, na których krzewimy romską kulturę i rozwijamy zainteresowania naszych podopiecznych, czego wyrazem jest działający od wielu lat zespół taneczny dla dzieci Romani Cierheń. Staramy się promować kształtowanie otwartych postaw wobec odrębności kulturowych oraz szerzyć wiedzę na temat tradycji cygańskich.