Stowarzyszenie

Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim krzewieniem kultury romskiej. Prowadzimy działania mające na celu:

 • rozwój współpracy środowiska romskiego i polskiego

 • zwiększenie tolerancji wobec mniejszości narodowych

 • krzewienie kultury i tradycji wśród dzieci romskich

 • uaktywnienie naszej działalności w środowisku lokalnym

 • wspomaganie imprez charytatywnych na terenie miasta

 • zmniejszenie różnic w poziomie edukacji dzieci ze środowiska lokalnego

 • zachowywanie wspomnień z historii Romów

 • utrzymywanie regularnego kontaktu z nauczycielami i rodzicami uczniów romskich

 • kształtowanie poczucia szacunku do kultury i tradycji romskich i polskich

Aby umożliwić zrealizowanie tych zadań, prowadzimy świetlicę integracyjno-środowiskową Ćhavorytko oraz zespół taneczny Romani Ciereń:

 • dziecięcy przy świetlicy Ćhavorytko

 • dla osób dorosłych przy Stowarzyszeniu

Cyklicznie organizujemy profilaktyczne zajęcia, warsztaty taneczne oraz spotkania, mające na celu rozwijanie postaw tolerancji wobec mniejszości narodowych oraz szacunku dla tradycji romskich.

Największym dorobkiem Stowarzyszenia jest organizowany każdego roku Festiwal Romsko – Polskich Zespołów Taneczno – Wokalnych - Muzyka Łagodzi Obyczaje. Jego celem jest kształtowanie otwartych postaw społecznych wobec odrębności kulturowych narodu polskiego i romskiego. Gospodarzem festiwalu jest zespół Romani Ciereń. Na realizację przedsięwzięcia pozyskujemy środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – Programu na Rzecz Społeczności Romskiej oraz Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego.

Inne projekty zrealizowane przez nasze Stowarzyszenie

Jak daleko stąd jest Bollywood?

To projekt taneczny, oparty na scenariuszu filmów hinduskich, realizowany wspólnie z dziećmi z Gorzowskiego Pogotowia Opiekuńczego oraz z dziećmi ze świetlicy Caritas. Program został zaprezentowany w dniu 1 czerwca 2007r. w Gorzowskim z Teatrze im. Juliusza Osterwy.

Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty informacyjne na temat zagrożeń płynących z narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu oraz promujące zdrowy styl życia.

Romani Gili Romance Ćerheniake

Głównym celem projektu było stworzenie podkładów muzycznych (pół playbacków) dla dzieci i młodzieży romsko - polskiej - członków zespołu Romani Cierheń.

Romani Cierheń - zespół taneczny

Grupa ucząca podstawowych elementów tańca romskiego i hinduskiego.