Witamy na stronie

Stowarzyszenia Romani Cierheń

z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

Zajmujemy się krzewieniem kultury romskiej oraz podejmowaniem działań, mających integrować społeczności polską i cygańską. Prowadzimy odnoszący sukcesy zespół taneczny Romani Ciereń, który występuje nie tylko lokalnie, ale także na terenie całej Polski oraz na arenie międzynarodowej. Realizujemy liczne projekty, mające na celu zwiększenie tolerancji wobec mniejszości narodowych w Polsce. Tworzymy również świetlicę dziecięcą i młodzieżową Ćhavorytko, w której staramy się zmniejszyć dysproporcje w poziomie edukacji dzieci ze środowiska lokalnego oraz zapewnić im możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Aktualności